Povijest CNC strojeva

Razvoj numeričkog upravljanja alatnih strojeva vezan je uz mnoga inženjerska otkrića počevši od konstruiranja toakrilice s navojnim vretenom, primjene bušene trake za automatizaciju rada tkalačkih strojeva, razvoj servomotora, razvoj strojeva s mogućnošću ponavljanja obrade postupkom kopiranja, razvoj koordinatnih bušilica i drugog. Od godine 1947. John T. Parsons postavio je osnove numeričkog upravljanja. Korištenjem bušene trake upravljao je pozicijom alata pri izradi lopatica helikopterskog propelera. Američka je vojska 1949. godine sklopila ugovor sa sveučilištem MIT za razvoj programirane glodalice. Troosna je glodalica Cincinati Hydrotel postavljena 1952. godine. Imala je elektromehaničko upravljanje i koristila bušenu traku.

U civilnoj industriji numeričko upravljanje kreće oko 1960-ih godina. Prvi obradni centar izrađen je 1968. godine pod nazivom Kearney&Tracker. Tom pojavom istupio je velik razvojni iskorak u numeričkom upravljanju alatnim strojevima jer mikroprocesor ugrađen u upravljačku jedinicu preuzima čitav niz posebnih zadataka poput više razine interpolacije, ispravka geometrijskih odstupanja i slično. U zadnjih dvadesetak godina razvoj numerički upravljanih alatnih strojeva posebno je snažan zahvaljujući brzom razvoju mikroelektronike. Jedna od značajnih promjena bila je uvođenje zasebnih istosmjernih motora za pogon glavnog vretena i posmaka.

Automatizacija alatnih strojeva započela je rano i to uglavnom u upravljanju brzinom rezanja, posmakom i izmjenjivanjem različitih vrsta alata. Od 1960. posebno se razvijaju NC alatni strojevi, a 1970. u upravljanju alatnim strojevima upotrebljavaju se alatna i mikroračunala, odnosno CNC strojevi koji se lako mogu prilagoditi raznim radnjama jednostavnom promjenom programa. Razlike između klasičnih i CNC alatnih strojeva su pogon, upravljanje, mjerni sustav stroja i pomak radnog stroja. Tijekom 1960-ih i 1970-ih NC je evaluirao u CNC kao i pohrana podataka i ulazni mediji te računalna obrada napajanja te kapacitet memorije koji se konstantno povećavao. NC i CNC alatni strojevi proširivali su se iz okruženja velikih korporacija i zrakoplovnih industrija prema razini srednjih poduzeća i širokoj paleti proizvoda. Napredak NC i CNC kontrole duboko je preobrazio način proizvodnje. CNC strojevi i

Temelji CNC tehnologije su postavljeni krajem 1. svjetskog rata kad je upravljanje alatnim strojevima napredovalo na razne načine. Koordinatno dimenzioniranje, rutinski rad u „desetinkama“ kao svakodnevna sposobnost alatnog stroja postalo je popularnije odkad se fokusiralo na matrično bušenje. Velike glodalice poput Cincinnati Hydrotel-a nagoviještale su današnje CNC glodaće alatne strojeve u svakom pogledu osim u CNC upravljanju.

U Republici Hrvatskoj tvornica „Prvomajska“ iz Zagreba nabavila je numerički upravljanu konzolnu glodalicu 1969. godine. te je od 1978. godine sama počela serijski proizvoditi numerički upravljane strojeve od 1978.

X