CNC strojevi

Ovaj predmet mogućit će učenicima da samostalno programiraju jednostavne dijelove na numerički upravljanim alatnim strojevima na CNC tokarilicama i CNC glodalicama te izradni strojni dio.

Zadaće programa su:

· Opis vrsti, načina upravljanja CNC strojevima te značaj i uloga upravljačkog računala na CNC stroju

· Služenje priborom i alatima CNC strojeva radi kontrole točnosti izrade s ciljem postizanja visoke kvalitete

· Upoznavanje s reznim alatima koji se koriste kod CNC strojeva

· Poznavanje strukture NC koda i posluživanje CNC strojeva

· Korištenje sustava programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva

· Programiranje izrade jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima te izrada strojnog dijela

· Razvijanje sposobnosti i interesa za čitanje tehničko-tehnološke dokumentacije i upoznavanje strukture NC koda i razumijevanje osnovnih načela upravljanja CNC strojevima

· Objašnjavanje značaja korištenja literature i računala te drugih izvora podataka iz područja numerički upravljanih strojeva

· Uočavanje izvora opasnosti i čuvanje čovjekovog zdravlja i okoliša

· Ukazivanje značaja potrebe cjeloživotnog obrazovanja

X