2

Obuka će obuhvatiti nekoliko segmenata ove dvije različite, ali komplementarne oblasti. Teme: • Osnove marketinga; • Ciljne grupe; • Tržište; • Konkurencija; • Alati; • Osnove prodaje. Osim predavanja, učesnici će u okviru obuke imati i praktične zadatke kako bi stečena znanja mogli primijeniti odmah.

Course Curriculum

    • Digitalni marketing – definicija Unlimited
    • Najvažniji elementi digitalnog marketinga Unlimited
    • Elementi digitalnog marketinga 00:05:00
    • Kako kreirati efikasnu digitalnu kampanju? Unlimited
    • Marketing alati FREE Unlimited
X