Kroz kurs polaznici će upoznati osnovne pojmove vezane za mehatroniku i biće osposobljeni da rade poslove u području automatizacije u mašinstvu, elektrotehnici, elektronici, pneumatici i hidraulici u računarstvu i programiranju. Polaznici će steći kompetencije objedinjavanje poslova u vezi sa automatizovanim sistemima, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja mašinstva, elektrotehnike i računarstva.

FREE
X